ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 30 ซม. 5 W Solar Warning Light

10,000.00 ฿

Description

คุณสมบัติของไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์

  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร
  • แผงโซล่าเซลล์ขนาด 5 วัตต์
  • หลอดไฟชนิด LED
  • ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์มีให้เลือก 2 สี คือ สีเหลือง และสีแดง

Properties of Solar Warning Light

  • 30 cm. diameter
  • 5 watt solar panels
  • LED lights
  • Available in 2 colors which are yellow and red