ไฟกระพริบขนาด 30 ซม. 10 W Flashing Light

11,500.00 ฿

Description

คุณสมบัติของไฟกระพริบ

  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร
  • แผงโซล่าเซลล์ขนาด 10 วัตต์
  • หลอดไฟชนิด LED
  • มีให้เลือก 2 สี คือ สีเหลือง และสีแดง

Properties of Flashing Light

  • 30 cm. diameter
  • 10 watt solar panels
  • LED lights
  • Available in 2 colors which are yellow and red