ไพรเมอร์ หรือน้ำยาแทคโค้ดใช้สำหรับรองพื้นก่อนตีเส้นจราจร Tack Coat

1,600.00 ฿

Description

คุณสมบัติของไพรเมอร์

  • ใช้สำหรับรองพื้นก่อนทำการตีเส้น
  • ไพรเมอร์จะช่วยให้สีเทอร์โมพลาสติกยึดติดกับถนน
  • บรรจุ 13 กิโลกรัม

Properties of Tack Coat

  • Used for priming before road marking
  • Tack coat will enhance thermoplastic road marking adhere to road surface
  • Net 13 kilogram