แผงเหล็กกั้นจราจร ขนาดยาว 1.5 เมตร แบบไม่มีล้อ Road Traffic Barriers

1,250.00 ฿

Description

คุณสมบัติของแผงเหล็กกั้นจราจร

  • ใช้วัสดุท่อเหล็ก
  • ขอบนอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 หุน (3/4 นิ้ว)
  • ซี่ของแผงเหล็กกั้นจราจรขนาด 4 หุน (1/2 นิ้ว)
  • แผงเหล็กกั้นจราจรยาว 1.5 เมตร

Properties of Road Traffic Barriers

  • Steel pipe material
  • 3/4 inch diameter of border
  • Road traffic barriers spokes’ size is 1/2 inch diameter
  • Road traffic barriers is 1.5 meter length