แผงกั้นน้ำขนาดกว้าง 45 ซม. สูง 55 ซม. ยาว 150 ซม. Water Filled Barrier

2,800.00 ฿

Description

คุณสมบัติของแผงกั้นน้ำ

  • ผลิตจากพลาสติกชนิดโพลีเอทลีน
  • เพิ่มน้ำหนักโดยการบรรจุน้ำ หรือทราย
  • เคลื่อนย้ายได้สะดวกโดยการถ่ายน้ำ หรือทรายออก
  • แผงกั้นน้ำมีขนาดกว้าง 45 ซม. สูง 55 ซม. ยาว 150 ซม.
  • แผงกั้นน้ำมีสีส้มเพียงสีเดียว

Properties of Water Barrier

  • Made from Polyethylene
  • Can be filled with water or sand to add weight
  • Easily transported by remove water or sand out
  • Water filled barrier is 45 cm width, 55 cm height and 150 cm length
  • Water filled barrier available only orange color