แถบสะท้อนแสงขนาดกว้าง 1 นิ้ว Reflective Tape จำหน่ายยกม้วน

2,300.00 ฿

Description

คุณสมบัติของแถบสะท้อนแสง

  • ขนาดกว้าง 1 นิ้ว
  • ยาว 50 เมตร
  • วัสดุเป็นพลาสติก
  • มีสีขาว และสีเขียว(ตองอ่อน)
  • ราคานี้เป็นราคาต่อม้วน

Properties of Reflective Tape

  • 1 inch width
  • 50 meter length
  • Plastic material
  • Available in 2 colors : white and light green
  • This price is per roll