เสาสำหรับติดตั้งกระจกโค้งแบบปักลงดินขนาดความสูง 3 เมตร

700.00 ฿

Description

เสาสำหรับติดตั้งกระจกโค้ง

  • เป็นเสาชนิดปักลงดิน
  • ขนาดเสามีความยาว 3 เมตร
  • เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว

Pole for Convex Mirror

  • Pole high 3 meter
  • 2 inch diameter

Additional information

Dimensions 3 cm