เสาจราจรชนิดยางขนาดสูง 80 เซนติเมตร Traffic Posts

3,150.00 ฿

Description

คุณสมบัติของเสาจราจร

  • สูง 80 เซนติเมตร
  • ทำจากยาง
  • เนื้อยางผสมลูกแก้วสะท้อนแสง
  • เสาจราจรสีส้ม
  • ติดแถบสะท้อนแสง 3 แถบ

Properties of Traffic Posts

  • 80 cm. height
  • Traffic posts made from rubber
  • Reflective glass beads mixed
  • Orange color
  • 3 reflective strips