เป้าติดสะพานขนาด 10 x 10 ซม. ติดสติ๊กเกอร์ HI Highway Reflector

Description

คุณสมบัติของเป้าติดสะพาน

  • ทำจากสังกะสี
  • รูปทรงสี่เหลี่ยม และมีลักษณะโค้งด้านบน
  • เป้าติดสะพานขนาด 10 x 10 เซนติเมตร
  • ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงเกรดไฮอินเทนซิตี้
  • มี 2 สีให้เลือก คือ สีขาว และสีเหลือง

Properties of Highway Reflector

  • Made from Zinc
  • Rectangular shaped and curved on the top
  • Highway reflector size is 10 x 10 cm.
  • High intensity grade reflective sticker
  • Available in 2 colors which are white and yellow