เป้าติดคอนกรีตขนาด 10 x 10 ซม. ติดสติ๊กเกอร์ EG Highway Reflectors

Description

คุณสมบัติของเป้าติดคอนกรีต

  • ทำจากสังกะสี
  • รูปทรงสี่เหลี่ยม และมีลักษณะโค้งด้านบน
  • เป้าติดคอนกรีตขนาด 10 x 10 เซนติเมตร
  • ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงเกรดเอ็นจิเนียร์
  • มี 2 สีให้เลือก คือ สีขาว และสีเหลือง

Properties of Highway Reflectors

  • Made from Zinc
  • Rectangular shaped and curved on the top
  • Highway reflectors size is 10 x 10 cm.
  • Engineer grade reflective sticker
  • Available in 2 colors which are white and yellow