เทปสะท้อนแสง ขนาดกว้าง 9 ซม. ยาว 10 เมตร Tape Marking

1,000.00 ฿

Description

คุณสมบัติของเทปสะท้อนแสง

  • ขนาดกว้าง 9 เซนติเมตร
  • เทปสะท้อนแสงยาว 10 เมตร
  • สีขาวสลับสีแดงลายเฉียง

Properties of Tape Marking

  • 9 cm. width
  • 10 m. length
  • Red color alternating with white color