สีทาถนน ขนาด 5 แกลลอน มาตรฐานมอก. 415-2541 Road Paint

2,800.00 ฿

Description

คุณสมบัติของสีทาถนน

 • สีทาถนนเป็นระบบสี CR (Chlorinated Rubber) และผงสีที่มีคุณภาพสูง
 • ให้ฟิลม์ที่มีการยึดเกาะกับพื้นผิวถนนทั้งคอนกรีต หรือแอสฟัลท์ได้ดี
 • ทนทานต่อแรงเสียดสี หรือขัดถูได้ดีมาก
 • ทนทานต่อแรงกด และการยืดหดตัวของผิวถนน
 • สีทาถนนมาตรฐานมอก.415-2541
 • มีทั้งหมด 4 สี คือ สีขาว สีเหลือง สีแดง  และสีดำ
 • ขนาด 5 แกลลอน หรือ 18.925 ลิตร

Properties of Road Paint

 • Road paint is chlorinated rubber and high quality pigment
 • The film is adhered on the surface of concrete and asphalt
 • Resistant to friction and abrasion very well
 • Withstand pressure and shrinkage of the road surface
 • Road paint TIS 415-2541
 • Available in 4 colors which are white, yellow, red and black
 • 5 U.S. gallon or 18.925 liter