สีตีเส้นจราจรสีเหลืองมอก.542-2549 Road Marking Material

780.00 ฿

Description

คุณสมบัติของสีตีเส้นจราจร

  • สีตีเส้นจราจรสีขาว
  • ผสมลูกแก้วสะท้อนแสง 30%
  • มาตรฐานมอก.542-2549
  • มาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท
  • บรรจุถุงละ 20 กิโลกรัม

Properties of Road Marking Material

  • Road marking material : Yellow
  • 30% reflective glass beads mixed
  • TIS 542-2549 standard
  • Department Of Highways and Department Of Rural Roads standard
  • Net 20 kilogram