สติ๊กเกอร์ติดเสาการ์ดเรลชนิด HI Guardrail Reflector

25.00 ฿

Description

คุณสมบัติของสติ๊กเกอร์ติดเสาการ์ดเรล

  • เป็นสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงเกรดไฮอินเทนซิตี้
  • สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงมีขนาด 7.5 x 15 เซนติเมตร
  • สติ๊กเกอร์มีให้เลือก 2 สี คือสีขาว และสีเหลือง

Properties of Guardrail Reflector

  • High intensity grade reflective sticker
  • Reflective sticker size is 7.5 x 15 cm.
  • Available in 2 colors which are white and yellow