ลูกแก้วติดถนนโซล่าร์เซลล์มีไฟกระพริบ Solar Glass Stud

1,350.00 ฿

Description

คุณสมบัติของลูกแก้วติดถนน

 • ลูกแก้วสะท้อนแสงมีลักษณะเป็นวงกลม
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร
 • ให้ความสะท้อนแสง 360 องศา
 • ผลิตจากพลาสติกชนิดโพลีคาร์บอเนต
 • ชุดพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมแบตเตอรี่ที่ชาร์จพลังงานได้
 • หลอดไฟ LED สีเหลือง 4 หลอด
 • ความสูง 2 เซนติเมตรหลังจากติดตั้ง

Properties of Solar Glass Stud

 • Solar glass stud is round shaped
 • 10 cm. diameter
 • 360 degree reflector
 • Made from Poly Carbonate (PC)
 • Solar cell kit with rechargeable battery
 • 4 yellow LED bulbs
 • 2 cm. height after installation