น๊อตยาว หรือสกรูยาวสำหรับราวกั้นอันตราย Guardrail Bolts

60.00 ฿

Description

คุณสมบัติของน๊อตยาว หรือสกรูยาว

  • ขนาด 16 x 180 มิลลิเมตร
  • จำหน่ายเป็นชุดพร้อมแหวน

Properties of Guardrail Bolts

  • Guardrail bolt size is 16 x 180 mm.
  • 1 set including bolt and nut