ธงราว ธงราวขาวแดง Triangle Flags

115.00 ฿

Description

คุณสมบัติของธงราว

  • ใช้สำหรับกั้นเขตพื้นที่ก่อสร้าง หรือพื้นที่ห้ามเข้า
  • ธงราวมีขนาดความยาว 20 เมตร
  • เย็บติดกับเชือกไนล่อน
  • ธงราวขาวแดงมีความแข็งแรง ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย

Properties of Triangle Flags

  • To barricade construction zone or restrict area
  • Triangle flags size is 20 meter length
  • Nylon sewn
  • Triangle flags as a strength, not tear easily