ที่กั้นรถเข้าออก ขนาดยาว 2 เมตร แบบไม่มีล้อ Steel Barrier

1,350.00 ฿

Description

คุณสมบัติของที่กั้นรถเข้าออก

  • ใช้วัสดุท่อเหล็ก
  • ขอบนอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 หุน (3/4 นิ้ว)
  • ซี่ของที่กั้นรถเข้าออกขนาด 4 หุน (1/2 นิ้ว)
  • ที่กั้นรถเข้าออกยาว 2 เมตร

Properties of Steel Barrier

  • Steel pipe material
  • 3/4 inch diameter of border
  • Steel barrier spokes’ size is 1/2 inch diameter
  • Steel barriers is 2 meter length