ที่กั้นถนน ขนาดยาว 1 เมตร แบบไม่มีล้อ Metal Barriers

1,150.00 ฿

Description

คุณสมบัติของที่กั้นถนน

  • ใช้วัสดุท่อเหล็ก
  • ขอบนอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 หุน (3/4 นิ้ว)
  • ซี่ของแผงกั้นถนนขนาด 4 หุน (1/2 นิ้ว)
  • แผงกั้นถนนยาว 1 เมตร

Properties of Metal Barriers

  • Steel pipe material
  • 3/4 inch diameter of border
  • Metal barriers spokes’ size is 1/2 inch diameter
  • Metal barriers is 1 meter length