ค่าติดตั้งลูกระนาดยาง และลูกระนาดพลาสติก Speed Bump Installation

450.00 ฿

Description

ค่าติดตั้งลูกระนาด

หากท่านซื้อยางชะลอความเร็ว และพลาสติกชะลอความเร็วจากเรา ทางบริษัทฯ มีบริการรับติดตั้งให้กับท่าน โดยมีเงื่อนไขดังนี้

  • ปริมาณขั้นต่ำ 15 เมตร
  • รับติดตั้งเฉพาะเขตกรุงเทพฯ
  • ราคาดังกว่าวเป็นราคาค่าติดตั้งต่อเมตร

นอกเหนือเงื่อนไขข้างต้นกรุณาติดต่อที่ 08.5903.2668 หรือ grandintertraffic@gmail.com เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Speed Bump Installation

Our company has installation service if you buy products from us.

  • Minimum service is 15 meter length
  • Bangkok area only
  • This price is per meter

For more information please contact us at 08.5903.2668 or grandintertraffic@gmail.com