ค่าติดตั้งกระจกโค้งจราจรสำหรับเสาแบบปักลงดินขนาดความสูง 3 เมตร

1,200.00 ฿

Description

ค่าติดตั้งกระจกโค้งจราจรสำหรับเสาแบบปักลงดินขนาดความสูง 3 เมตร

Installation cost for pole