กำแพงกั้นน้ำขนาดกว้าง 50 ซม. สูง 80 ซม. ยาว 100 ซม. Water Barrier

2,300.00 ฿

Description

คุณสมบัติของกำแพงกั้นน้ำ

  • ผลิตจากพลาสติกชนิดโพลีเอทลีน
  • เพิ่มน้ำหนักโดยการบรรจุน้ำ หรือทราย
  • เคลื่อนย้ายได้สะดวกโดยการถ่ายน้ำ หรือทรายออก
  • กำแพงกั้นน้ำมีขนาดกว้าง 50 ซม. สูง 80 ซม. ยาว 100 ซม.
  • กำแพงกั้นน้ำมีสีส้มเพียงสีเดียว

Properties of Water Barrier

  • Made from Polyethylene
  • Can be filled with water or sand to add weight
  • Easily transported by remove water or sand out
  • Water barrier is 50 cm width, 80 cm height and 100 cm length
  • Water barrier available only orange color