กาวอีพ๊อกซี่ ใช้สำหรับติดหมุด และลูกแก้วสะท้อนแสง Epoxy Adhesive

2,800.00 ฿

Description

คุณสมบัติของกาวอีพ๊อกซี่

 • ใช้สำหรับติดตั้งหมุดสะท้อนแสง และลูกแก้วสะท้อนแสง
 • เหมาะสำหรับพื้นผิวคอนกรีต และยางมะตอย
 • 1 ชุดมี 2 กระป๋อง คือแบบ A และ B
 • กาวอีพ๊อกซี่บรรจุกระป๋องละ 3 กิโลกรัม
 • ใช้ผสมร่วมกับทรายอัตราส่วน 1:1:1
 • สามารถติดตั้งหมุดสะท้อนแสงได้ 80-100 ตัวต่อชุด

Properties of Epoxy Adhesive

 • Used for installation of road stud and glass road stud
 • Suitable for concrete and asphalt surface
 • 1 set include 2 tanks which are A and B types
 • Each tank contain 3 kg. epoxy adhesive
 • Must mix with sand by ratio 1:1:1
 • 80-100 road studs installation per 1 set