กระบองไฟจราจรขนาดยาว 45 เซนติเมตร 2 จังหวะ Traffic Wand

450.00 ฿

Description

คุณสมบัติของกระบองไฟจราจร

  • กระบองไฟจราจรยาว 45 เซนติเมตร
  • มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 เซนติเมตร
  • มีทั้งหมด 2 จังหวะ คือจังหวะสีแดงค้าง และสีแดงไฟกระพริบ
  • กระบองไฟจราจรใช้ถ่านไฟฉายก้อนใหญ่จำนวน 2 ก้อน

Properties of Traffic Wand

  • Traffic wand’s body is 45 cm.
  • 4 cm. diameter
  • 2 rhythms which are red light rhythm and flashing red light rhythm
  • 2 d type dry battery