กระบองไฟกระพริบขนาดยาว 26 เซนติเมตร 2 จังหวะ Traffic Baton

560.00 ฿

Description

คุณสมบัติของกระบองไฟกระพริบ

  • กระบองไฟกระพริบยาว 26 เซนติเมตร
  • ที่ด้ามจับมีแม่เหล็ก สามารถติดกับหลังคารถได้
  • ปลายกระบองไฟกระพริบสามารถเปลี่ยนเป็นไฟฉายได้
  • มีทั้งหมด 2 สัญญาณ คือสัญญาณสีแดงค้าง และสัญญาณไฟกระพริบสีแดง
  • กระบองไฟจราจรใช้ถ่านไฟฉายขนาด 2A จำนวน 3 ก้อน

Properties of Traffic Baton

  • Traffic baton’s body is 26 cm.
  • Available magnet at the bottom for standing at car’s roof
  • Available flashlight on the top of traffic baton
  • 2 rhythms which are red light rhythm and flashing red light rhythm
  • Three 2A type dry battery