กรวยจราจรสูง 80 ซม. ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง PARKING CONE

670.00 ฿

Description

คุณสมบัติของกรวยจราจรสูง 80 เซนติเมตร ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง

  • ผลิตจากเม็ดพลาสติกเม็ดใหม่ชนิด EVA แบบหนา
  • กรวยจราจรมีขนาดความสูง 80 เซนติเมตร
  • ฐานกว้าง 45 x 45 เซนติเมตร จะมีลักษณะหนา
  • ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงเกรดเอ็นจิเนียร์ 2 แถบ
  • ขนาดของแถบสะท้อนแสงสูงแถบละ 7.5 เซนติเมตร

Properties of Parking Cone 80 cm. height with reflective sticker

  • Made from elastically unbreakable EVA
  • Parking cone high 80 centimeter
  • Base width 45 x 45 centimeter with thick border
  • 2 reflective strips (Engineer Grade) of 7.5 centimeter height

Additional information

Dimensions 45 x 80 cm