กรวยจราจรสูง 70 ซม. ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง CONSTRUCTION CONE

340.00 ฿

Description

คุณสมบัติของกรวยจราจรสูง 70 เซนติเมตร ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง

  • ผลิตจากเม็ดพลาสติกเม็ดใหม่ชนิด EVA รถทับไม่แตก
  • กรวยจราจรมีขนาดความสูง 70 เซนติเมตร
  • ฐานกว้าง 36 x 36 เซนติเมตร
  • ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงเกรดเอ็นจิเนียร์ 2 แถบ
  • ขนาดของแถบสะท้อนแสงสูงแถบละ 9 เซนติเมตร

Properties of Construction Cone 70 cm. height with reflective sticker

  • Made from elastically unbreakable EVA
  • Construction cone high 70 centimeter
  • Base width 36 x 36 centimeter
  • 2 reflective strips (Engineer Grade) of 9 centimeter height

Additional information

Dimensions 36 x 70 cm