กรวยจราจรสูง 50 ซม. ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง PLASTIC CONE

280.00 ฿

Description

คุณสมบัติของกรวยจราจรสูง 50 เซนติเมตร ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง

  • ผลิตจากเม็ดพลาสติกเม็ดใหม่ชนิด EVA
  • กรวยจราจรมีขนาดความสูง 50 เซนติเมตร
  • ฐานกว้าง 30 x 30 เซนติเมตร
  • ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงเกรดเอ็นจิเนียร์ 2 แถบ
  • ขนาดของแถบสะท้อนแสงสูงแถบละ 6.5 เซนติเมตร

Properties of Plastic Cone 70 cm. height with reflective sticker

  • Made from elastically unbreakable EVA
  • Plastic cone high 50 centimeter
  • Base width 30 x 30 centimeter
  • 2 reflective strips (Engineer Grade) of 6.5 centimeter height

Additional information

Dimensions 30 x 50 cm