กรวยจราจรสูง 100 ซม. ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง TRAFFIC SAFETY CONES

780.00 ฿

Description

คุณสมบัติของกรวยจราจรสูง 100 เซนติเมตร ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง

  • ผลิตจากเม็ดพลาสติกเม็ดใหม่ชนิด EVA แบบหนา
  • กรวยจราจรมีขนาดความสูง 100 เซนติเมตร
  • ฐานกว้าง 50 x 50 เซนติเมตร จะมีลักษณะหนา
  • ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงเกรดเอ็นจิเนียร์ 3 แถบ
  • ขนาดของแถบสะท้อนแสงสูงแถบละ 8 เซนติเมตร

Properties of Traffic Safety Cones 100 cm. height with reflective sticker

  • Made from elastically unbreakable EVA
  • Traffic safety cones high 100 centimeter
  • Base width 50 x 50 centimeter with thick border
  • 3 reflective strips (Engineer Grade) of 8 centimeter height

Additional information

Dimensions 50 x 100 cm