ไฟกระพริบ

ไฟกระพริบ เป็นสัญญาณไฟเตือนให้ระวังมีสีเหลือง และสีแดงให้เลือก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 และ 30 ซม. ซึ่งประกอบด้วยหลอดไฟ LED และมีวงจรไฟกระพริบอยู่ด้านใน

Showing all 3 results