เสาล้มลุก

เสาล้มลุก เป็นเสายางจราจรใช้สำหรับกั้นช่องทางเดินรถโดยที่เสาจะเด้งกลับเมื่อถูกรถชน ขายเสากั้นเขตจราจรทั้ง 2 ชนิดคือทำจากยาง และทำจากพลาสติก

Showing all 4 results