เกี่ยวกับเรา

บริษัท แกรนด์ อินเตอร์ ทราฟฟิค จำกัด

เป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์จราจร ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า 6 ปี โดยเริ่มจากรับเหมางานติดตั้งการ์ดเรล และบริการตีเส้นถนนด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ซึ่งลูกค้าของเราส่วนใหญ่ ได้แก่ หน่วยงานราชการ เช่น กรมทางหลวง เทศบาลจังหวัด เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งในระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา ทางเราได้เห็นความสำคัญของความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงได้เพิ่มรายการสินค้าของบริษัทฯ ในส่วนของอุปกรณ์เครื่องหมายจราจร เช่น กรวยจราจร แผงกั้นจราจร เสื้อสะท้อนแสง แบริเออร์ หมุดติดถนน ฯลฯ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่หน่วยงานภาคเอกชน

ทางบริษัท แกรนด์ อินเตอร์ ทราฟฟิค จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสบริการอุปกรณ์จราจรให้แก่หน่วยงานของท่าน

บริษัท แกรนด์ อินเตอร์ ทราฟฟิค จำกัด

Grand Inter Traffic Company Limited

is a supplier of traffic products. With over 6 years experience starting with installation of guardrail and thermoplastic road marking service. Most of our clients include government organization such as the Department Of Highway, Municipal District and Subdistrict Administrative Organization. This time six years ago, we have seen the importance of road safety. The company expanded its product catalog. In the case of devices such as traffic cones, reflective safety vest, traffic barrier, barrier, road stud, etc. to enhance the safety of the private sector.

We look forward to serve you the best traffic products with high quality and reasonable price.